Wat en waarom

 

goedinge

lokale en duurzame landbouw


Ons engagement

 

DUURZAAM VOEDSEL: Wij willen vanuit onze talenten, passies en waardering lekker, lokaal en biologisch voedsel

produceren (groenten en kruiden, in de toekomst ook verschillende soorten fruit). Door de grote betrokkenheid

via CSA-landbouw willen we bewustwording teweegbrengen van de vele facetten van een boerderij en zijn

omgeving. Via dit landbouwproject willen we de garantie bieden op een duurzame voedselsoevereiniteit voor

de lokale omgeving. Doordat boer en klant elkaar kennen onstaat er een gezonde lokale economie die de landbouw

weer meer toekomst geeft.


NATUUR: De boerderij met z'n akkers is een omgeving met veel elementen die de biodiversiteit verhogen en die

overloopt in de naburige agrarische landschappen en de natuurgebieden van Natuurpunt. We werken daardoor

nauw samen met Natuurpunt.

 

SOCIAAL: Daarnaast werken mensen met een maatschappelijke en/of sociale kwetsbaarheid mee op het veld. De boerderij kan een veilige plaats zijn waar ook mensen kunnen groeien en kansen krijgen. We werken hiervoor samen met De Moester en O.C.M.W. Gent.

 

Wat is CSA?

 

CSA staat voor Community Supported Agriculture, een landbouwsysteem dat door de gemeenschap gedragen wordt.

De consumenten zijn tevens leden en oogstaandeelhouders van het bedrijf. Dat maakt dat zowel de oogst als de kosten

onder alle betrokkenen worden gedeeld. Uniek aan dit systeem is dat de consument bepaalde verantwoordelijkheden

draagt:


  • Voorfinanciering:  Men betaalt aan het begin van het seizoen een jaarlijkse inschrijvingsprijs,

een oogstaandeel – een bedrag dat de werkingskosten en het loon van de landbouwer(s) dekt.

Dit aandeel verleent de consument het recht op een bepaald percentage van de opbrengst.

Er wordt een  financiële back-up ingecalculeerd waardoor eventuele risico’s kunnen worden beperkt.


  • Medezeggenschap: Als oogstaandeelhouder heeft hij inzage in de boekhouding en geniet hij inspraak in

het teeltplan en de wijze van bedrijfsvoering. Op die manier ontstaat er een wederzijdse

verantwoordelijkheid waarbij de boer een zo goed mogelijke oogst tracht te realiseren en de

consument ervoor zorgt dat hier een eerlijk loon tegenover staat.


  • Participatie en gemeenschapsvorming: Een CSA-bedrijf is tevens een ontmoetingsplaats. De landbouwers

en de leden van het bedrijf gaan samen een engagement aan. Doorheen de verschillende educatieve momenten,

meewerkdagen en allerhande interactieve momenten komen ze met elkaar in contact maar ook met landbouw en natuur in het algemeen. Op die manier wordt er aan lokale gemeenschapsvorming gedaan.


  • Bewustwording en respect voor natuur en milieu. In dit landbouwmodel proberen we de natuur en ecologische systemen zo goed mogelijk te respecteren.

Alle producten worden op een biologische en milieuvriendelijke manier geteeld.


Voor meer info over CSA en een lijst van andere initiatieven in Vlaanderen surf je naar  http://www.csa-netwerk.be/

http://www.csa-netwerk.be/