Wat en waarom

Wat is CSA?

 

CSA staat voor Community Shared Agriculture, een landbouwsysteem dat door de gemeenschap gedragen wordt.  Als deelnemer koop je via een voorfinanciering een jaarlijks oogstaandeel van de boerderij. De oogst wordt dan onder de deelnemende gemeenschap verdeeld. 


Voorfinanciering: Je betaalt aan het begin van het seizoen een jaarlijkse inschrijvingsprijs, een oogstaandeel. Dit bedrag dekt de werkingskosten en het loon van de boer.inn.en. Dit aandeel verleent jou als deelnemer het recht op een bepaald percentage van de landbouwopbrengst. 


Medezeggenschap: Als oogstaandeelhouder heb je inzage in de boekhouding en geniet je inspraak in het teeltplan en de wijze van bedrijfsvoering. Op die manier ontstaat er een wederzijdse verantwoordelijkheid waarbij de boer.inn.en een zo goed mogelijke oogst trachten te realiseren en jij als deelnemer ervoor zorgt dat hier een eerlijk loon tegenover staat.


Participatie en gemeenschapsvorming: De boerderij is tevens een ontmoetingsplaats. De boer.inn.en en de community gaan samen een engagement aan. Doorheen de verschillende meewerkdagen en allerhande interactieve momenten komen we met elkaar in contact maar ook met landbouw en natuur in het algemeen. 


Bewustwording en respect voor natuur en milieu: In dit landbouwmodel proberen we de natuur en ecologische systemen zo goed mogelijk te respecteren. Alle producten worden op een biologische en milieuvriendelijke manier geteeld.
Voor meer info over CSA en een lijst van andere initiatieven in Vlaanderen surf je naar het CSA-netwerk.Ons engagement

 

DUURZAAM VOEDSEL

Wij willen vanuit onze talenten, passies en waardering lekker, lokaal en biologisch voedsel  produceren (groenten en kruiden, in de toekomst ook verschillende soorten fruit). Door de grote betrokkenheid via CSA-landbouw willen we bewustwording teweegbrengen van de vele facetten van een boerderij en zijn

omgeving. Via dit landbouwproject willen we de garantie bieden op een duurzame voedselsoevereiniteit voor de lokale omgeving. Doordat boer en klant elkaar kennen onstaat er een gezonde lokale economie die de landbouw weer meer toekomst geeft.


NATUUR

De boerderij met z'n akkers is een omgeving met veel elementen die de biodiversiteit verhogen en die overloopt in de naburige agrarische landschappen en de natuurgebieden van Natuurpunt. We werken daardoor nauw samen met Natuurpunt.

 

SOCIAAL

Daarnaast werken mensen met een maatschappelijke en/of sociale kwetsbaarheid mee op het veld. De boerderij kan een veilige plaats zijn waar ook mensen kunnen groeien en kansen krijgen. We werken hiervoor samen met De Moester en O.C.M.W. Gent.